• 0212 521 81 00 / 1308
  • mail iif@fsm.edu.tr

Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Programı


Fatih Sultan Mehmet Vakıf üniversitesi, Psikoloji Anabilim Dalı, üniversitemizin kuruluş amaçları ve eğitim ilkeleri doğrultusunda, evrensel nitelikte bir eğitim modeli sunmayı vizyon edinmiştir. Psikoloji Anabilim Dalı altında bulunan tüm programlarda, bilimsel ve mesleki etiği önceleyen, kendi bilim dallarında üretken ve öncü, uzman ve akademisyenler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu vizyon ve misyon doğrultusunda, dış paydaşlarla birlikte, tezli ve tezsiz iki yüksek lisans ve bir doktora programı olmak üzere, toplamda üç program dahilinde klinik psikoloji eğitimi verilmektedir.

Klinik psikoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programları kapsamında, öğrencilerin almış oldukları temel mesleki eğitimlerini, psikopatoloji ve psikoterapi bilgilerini üst seviyede geliştirmek, kişileri uzmanlaşmak istedikleri psikoterapi ekollerine hazırlamak, bilimsel ve mesleki etikten ayrılmayan uzman birer pratisyen ve araştırmacı olmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Klinik psikoloji yüksek lisans programlarımızı benzeri programlardan ayıran en önemli özellik ise klinik ve araştırma pratiği konusunda, her iki alanda da derinlikli ve dengeli bir eğitim modeline sahip olmasıdır. Klinik psikoloji tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının dış paydaşı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi’dir. Klinik psikoloji yüksek lisans programı öğrencileri, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’nde staj ve ders alma imkanına sahip olurlar. Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, her iki üniversitenin de adının bulunduğu bir diploma almaya hak kazanırlar.

Klinik psikoloji doktora programı kapsamında, öğrencilerin klinik pratiğe ilişkin uzmanlıklarının yanı sıra, araştırma alanını da kapsayacak şekilde, alanın güncel kuramları, modelleri ve pratikleri ile en üst seviyede geliştirmek, alanlarında öncü birer akademisyen olmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Klinik psikoloji doktora programımızın dış paydaşı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’dir. Klinik psikoloji doktora programı öğrencileri, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda staj alma, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Psikoloji Bölümü’nde ders alma imkanına sahip olurlar. Mezuniyet şartlarını sağlayan öğrenciler, her iki üniversitenin de adının bulunduğu bir diploma almaya hak kazanırlar.