• 0212 521 81 00 / 1308
  • mail iif@fsm.edu.tr


PROGRAM BİLGİLERİ

İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Dili

Türkçe

Bölüm Başkanı (ya da Eşdeğeri)

Prof. İbrahim EKİZ

Bölüm ECTS ve Erasmus Koordinatörü

Dr. Öğr. Üyesi Nihan DOĞRAMACI AKSOYLAR

Bölüm Sekreteri

 

Süresi (Yıl)

2

Azami Süresi (Yıl)

3

Kontenjanı

 

Staj Durumu

Yok

Mezuniyet Ünvanı

İnşaat Yüksek Mühendisi

ÖSYM Tipi

 

Tarihçe

 

Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği Anabilimdalı, İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

Kabul Koşulları

Bu Programa öğrenci kabulü “Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” hükümleri esas alınarak yapılacaktır.

Önerilen yüksek lisans programına başvurabilmek için, adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (ALES) girmiş olmaları ve aranan başarı puanını almış olmaları gerekir. Önerilen yüksek lisans programına öğrenci kabulü  ALES puanı, dil puanı, lisans başarı düzeyi ve mülakat sonuçları değerlendirilerek FSMVÜ Lisansüstü Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi almaları ve bir tez hazırlamaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

İstihdam Olanakları

Bu yüksek lisans programından mezun olanlar, İnşaat Mühendisliği alanında özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” nde belirlenmiş kurallar doğrultusunda sınav değerlendirmesi yapılır.