• 0212 521 81 00 / 1308
  • mail iif@fsm.edu.tr

MESAJIMIZ


Sevgili Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Öğrencileri ve Adayları,

Ülkemizde son yıllarda üniversiteleşme süreciyle orantılı olarak lisansüstü eğitim-öğretim düzeyinde de ölçülebilir önemli artışlar yaşanmaktadır.  Ancak bu artışın günümüz bilgi çağında yeterli düzeyde olduğunu söylemek mümkün değildir.  Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü olarak biz de Ülkemizde hedeflenen düzeyi yakalamak ve bunu geliştirerek geleceğe taşımanın bilimsel çerçevesinde üzerine düşeni yapmak yolunda sorumluluğumuzun farkındayız. Bu farkındalık doğrultusunda amacımız; anabilim/anasanat dallarını doğrudan ilgilendiren konularda bilimsel araştırma yapmada yönlendirici ve yol gösterici olmak, bilimsel çalışmaları hayatın tabii bir uzantısı hâline getirmek, bilim, sanat ve iş dünyasına, teorik ve pratik açıdan ciddi katkılar sağlamaktır. 

Gerek yüksek lisans aşamasında uzmanlaşma gerekse doktora döneminde çalışılan özel alanda daha derinliğine ve ileri düzeyde ihtisaslaşma çalışmalarının içerik ve kapsamının evrensel olanlarla aynı çizgide olması önemlidir. Bu doğrultuda önceliklerimiz; bilimsel metotları kullanarak bilgi ve değer üretmek, her türlü gelişme ve kalkınma projelerine katkı sunmak, düşünen ve araştıran akademisyenler yetiştirmek, diğer üniversite ve enstitülerle işbirliğine giderek lisansüstü eğitim-öğretim politikalarının geliştirilmesini desteklemek, yenilikçi bir perspektifle amaca yönelik faaliyetler gerçekleştirmektir.

Özgün fikirler üretebilen, araştırıcı, sorgulayıcı, disiplinler arası ilişkileri dikkate alan eleştirel bir yaklaşımı, şeffaf yönetim anlayışını ve kaliteli bilimsel çalışmaları önemsiyor, her araştırmacımızı ihmal edilemez bir değer olarak görüyoruz.

Enstitümüzün ufku; uluslararası düzeyde tercih edilen programlar ile üniversitelerarası işbirliğini geliştirerek disiplinler arası çalışmalara öncülük eden, Fatih Sultan Mehmet’in adını şerefle taşıyan bir Üniversite mensubiyetinin bilinç ve sorumluluğunda olan, güvenilen, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır. 

  • Akademik personelimizin ulusal ve uluslararası düzeyde her zaman yayınlarıyla gündemde olması ve tercih edilen tecrübeli isimlerden oluşması,
  • Eğitimde düzeyi hep yükseklere taşımayı hedefleyerek akademik kariyere yönelen yükseköğretimde istihdamı da planlamamız,
  • Üniversite dışındaki araştırma geliştirme faaliyetleri içinde yer almayı ve hizmet sektöründe kendilerine yer bulabilmeyi hedefleyen özgüven sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefimize koymamız tercih edilmemizin önemli nedenlerindendir.

Tarihî mekânlarda, Üniversitemizin bütün imkânlarının paydaşlarımız olan öğrencilerimizin hizmetine sunulduğu ve İstanbul’un hemen her yerinden kolay ve sorunsuz ulaşılabilen bir ortamda eğitim-öğretimin bizler ve bilim adamı adaylarımız için önemli bir fırsat olduğunun farkındayız.

Akademik yolculuğunuzda, birlikte önemli bilimsel çalışmalar yapmak ümidiyle hepinize başarılar dilerim.

Prof. Dr. Hanifi VURAL

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü