• 0212 521 81 00 / 1308
 • mail iif@fsm.edu.tr

2022-2023 Kesin Kayıt Duyurusu


2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Kesin Kayıt Duyurusu

18-19 Temmuz 2022 tarihinde yapılan lisansüstü eğitim giriş sınavında başarılı olan adayların kesin kayıtları Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’ne yazılmış bir dilekçe ekinde, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Üsküdar Atikvalide Yerleşkemizde yapılacaktır.

 

Kesin Kayıt Tarihleri:

27-29 Temmuz 2022: Asıl aday kesin kayıtları.

03-05 Ağustos 2022: Yedek aday kesin kayıtları.

 

Kesin Kayıtta İstenecek Belgeler;

 1. Yüksek lisans için Lisans Mezuniyet Belgesinin veya Diplomanın, Doktora ve Sanatta Yeterlik için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin veya Diplomanın aslı ile birer fotokopisi ya da mezun olduğu kurumdan veya noterden onaylı fotokopisi,
 2. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan Denklik Belgesi.
 3. Yüksek lisans için, Lisans Mezuniyet Transkript belgesinin, Doktora için, Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkript belgesinin aslı veya mezun olduğu kurum onaylı fotokopisi veya aslı ile birlikte birer fotokopisi,
 4. ALES sonuç belgesinin internet çıktısı,
 5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-devletten alınan güncel tarihli belge geçerlidir)
 6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf, 
 8. Yabancı Dil Belgesi (Tüm doktora ve sanatta yeterlik programları ile ön kayıtta yabancı dil puanı/belgesi istenilen tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için), 
 9. İkametgah Belgesi (e-devletten alınan güncel tarihli belge geçerlidir)
 10. Meslek burslarından yararlanacak öğrencilerin iş mesleki durumlarını gösteren bir yazı.
 11. Dilekçe

Önemli:

 1. Lisansüstü eğitimini burslu/ücretli kazanan aday öğrencilerimizin kesin kayıttan önce, evrak kontrolü ve Albaraka Türk okul taksitlendirme, kredi kartı ödemesi gibi mali işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
 2. Kayıtlarını vekâlet yoluyla yaptırmak isteyenlerin, belgeleri tamam olmak şartıyla kayıt yaptıracak kişiye Noterden vekâletname vermeleri gerekmektedir.
 3. Yukarıda belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan veya online kayıt bilgilerinde tutarsızlık olan adaylar bu haklarını kaybederler ve herhangi bir hak talep edemezler.

 

Lisansüstü Eğitim Ücretleri ve Ödeme Şekilleri için tıklayınız

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BURS YÖNERGESİ

Lisansüstü Öğrenim Bursu

MADDE 19 -

 1. Üniversitemiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt olan öğrencilere verilen bursları kapsar.
 2. Üniversitemiz lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin burs ve burs oranları her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.
 3. Üniversitemiz lisansüstü programlarına burslu kabul edilecek öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılacak sınavda kontenjan sayısı kadar en yüksek puana sahip olanlardan oluşur. Bursa hak kazandığı halde kayıt yaptırmayan öğrencinin bursundan başka öğrenci yararlanamaz.
 4. Üniversitemizin;
 1. Programlarından mezun olup lisansüstü programlarına ücretli kayıt yaptıran öğrencilere %25 indirim uygulanır.
 2. Lisansüstü programlarına %50 burslu olarak kayıt yaptıran üniversitemiz mezunu öğrencilere ödeyeceği ücret üzerinden ayrıca %10 indirim uygulanır.
 1. FSMVÜ ve diğer Üniversitelerin;
 1. Lisans programlarından 3.50-4.00 arasında AGNO ile mezun olup üniversitemiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere % 30 indirim uygulanır.
 2. Yüksek Lisans programlarından 3.50-4.00 arasında AGNO ile mezun olup üniversitemiz doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilere % 30 indirim uygulanır.
 1. Lisansüstü programlara kayıt yaptıran Üniversitemiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde kadrolu çalışan personele % 30 indirim uygulanır.
 2. Üniversitemizin Hukuk alanında eğitim veren lisansüstü programlarına kayıt yaptıran savcı ve hakimlere % 30, avukatlara % 20 indirim uygulanır.
 3. Üniversitemizin Lisansüstü programlarına kayıt yaptıran devlet memurlarına % 20 indirim uygulanır.
 4. Protokol yapılan anlaşmalı kurum mensuplarına, protokolde belirtilen oranlar ve şartlar kapsamında indirim uygulanır.
 5. Birden fazla indirim (kardeş indirimi ile peşin ödeme indirimi hariç) almaya hak kazanan öğrenci yalnızca tek bir burs veya indirimden yararlanma hakkına sahiptir.
 6. Bilimsel Hazırlık ve lisansüstü öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilir.

Bursluluk Süresi tüm Tezli Yüksek Lisans programlarında azami 4 yarıyıl, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarında azami 8 yarıyıldır.