Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Tez/Projesi Konusu Bildirimi Hakkında
Duyuru Arşivi
Tez/Projesi Konusu Bildirimi Hakkında

Değerli Yüksek Lisans Öğrencileri;

Yüksek Lisans derslerininizi tamamladığınızı belirten transkript (not durumu) belgesini ekleyeceğiniz FR-507 numaralı Tez/ Dönem Projesi Bildirimi Formunu aşağıda belirtildiği şekilde doldurarak en geç 31.08.2021 tarihine kadar Enstitümüze teslim etmeniz gerekmektedir. Duyurulur…

TEZ / DÖNEM PROJESİ KONUSU BİLDİRİM FORMUNUN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

  1. Öğrenci, yüksek lisans programındaki derslerinin tamamından başarılı olduktan sonra (Tezsiz yüksek lisans öğrencileri hariç) tez/dönem projesi çalışmasına başlayabilmesi için Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Web sayfasındaki Dilekçeler Formlar bölümünden FR-507 numaralı formu indirerek Bilgisayar ortamında doldurmalıdır.
  2. Form üzerinde oynama, değişiklik yapılmamalı sadece ilgisiz yerlerin üzeri çizilmelidir.
  3. Danışmanın ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının Unvanı, Adı Soyadı ve öğrenci bilgileri ilgili yerlere mutlaka tam ve doğru olarak yazılmalıdır.
  4. Tez Başlığı, “Ahsa Sancağında Osmanlı İdari Yapısı (1871-1914)” şeklinde küçük harflerle ancak her kelimenin başı büyük harfle yazılmalıdır.
  5. Yabancı Dil ile eğitim yapılan programlarda, hem ilgili programın yabancı dilindeki Tez Başlığı, hem de Türkçe Tez Başlığı ayrı ayrı yazılmalıdır.
  6. Tez başlığı boşluklu 150 karakteri geçmemeli, kaynaklar metin içerisine yerleştirilmeli, içerik 250 kelimeden az, 400 kelimeden fazla olmamalı, tezin kapsamını yeterince ifade etmelidir. Tez konusu özgün, içeriği program ile uyumlu olmalıdır.
  7. Öğrenci otomasyondan alacağı, not transkript belgesini bu forma mutlaka eklemelidir.
  8. İmzalar tamamlandıktan sonra 31.08.2021 tarihine kadar Enstitüye teslim edilmelidir.Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi