Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Ara Rapor/Tez İzleme Duyurusu
Duyuru Arşivi
Ara Rapor/Tez İzleme Duyurusu

Ara Rapor/Tez İzleme Duyurusu

Ülkemizde Yaşanan Koronavirüs Hastalığı Nedeniyle Yönetim Kurulumuzun 03.04.2020 tarihli, 2020-38 sayılı Toplantısında Ertelenen Ara Rapor/Tez İzleme ile İlgili İşlemleri ve Tarihleri Belirten Tablo ve Yönetmelik Maddesi Aşağıdadır.

YAPILACAK İŞLEM

TARİH

Öğrenci, hazırlayacağı doktora ve sanatta yeterlik ara rapor hazırlama formunu tez izleme komitesine mail ile gönderir. (FSMVÜ. EÖD. FR-010/01)

01-30 Haziran 2020

Öğrenci, danışmanın tez izleme komitesi üyeleriyle mutabık kalacağı bir tarihte (raporun teslim edildiği tarihten en erken bir ay sonrasında), online (skype, classroom, zoom v.b.) ile sözlü olarak Ara raporunu sunar alınır.

01-30 Temmuz 2020

Belirlenen tarihte yapılan ve tez izleme komitesince düzenlenen Doktora ve Sanatta Yeterlik Ara Rapor Sonuç̧ Tutanak Formu (FSMVÜ. EÖD. FR-009/01) mail ile Enstitüye (bucan@fsm.edu.tr) gönderilir.

NOT: Bu forma, doktora ve sanatta yeterlik ara rapor hazırlama formunu eklenmelidir. (FSMVÜ. EÖD. FR-010/01)

Sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 3 gün içinde gönderilir.

 

Doktora

Madde 22 – (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Dönemi içinde rapor sunmayan öğrenci başarısız sayılır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlik

Madde 32 – (4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi