Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği ABD İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı (Müfredat)
Institude of Engineering and Physical Sciences Master of Science with Thesis in Civil Engineering Curriculum
                 
1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester)
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür Önşart
Course Code Course Name T P Credit ECTS Lang. Type Prereq.
INM511 Mühendislik Matematiği / Engineering Mathematics  3 0 3 7,5 Tr AZ  
INMYL1 Seçmeli Ders / Elective Course 3 0 3 7,5 Tr AS  
INMYL2 Seçmeli Ders / Elective Course 3 0 3 7,5 Tr AS  
INMYL3 Seçmeli Ders / Elective Course 3 0 3 7,5 Tr AS  
    Toplam / Total 12 30      
                 
1. Yıl / II. Dönem (First Year Second Semester)
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür Önşart
Course Code Course Name T P Credit ECTS Lang. Type Prereq.
INMYL4 Seçmeli Ders / Elective Course 3 0 3 7,5 Tr AS  
INMYL5 Seçmeli Ders / Elective Course 3 0 3 7,5 Tr AS  
INMYL6 Seçmeli Ders / Elective Course 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM502 Seminer / Seminar 0 0 0 7,5 Tr AZ  
    Toplam / Total 9 30      
                 
2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) - 2. Yıl / IV. Dönem (Second Year Fourth Semester)
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür Önşart
Course Code Course Name T P Credit ECTS Lang. Type Prereq.
INM500 Yüksek Lisans Tezi / M.Sc. Thesis 0 0 0 60 Tr AZ  
    Toplam / Total 0 60      
                 
                 
Seçmeli / Elective
Ders Kodu Ders İsmi Saatler/Hours Kredi AKTS Dil Tür Önşart
Course Code Course Name T P Credit ECTS Lang. Type Prereq.
INM571 İleri Yapı Statiği / Advanced Structural Analysis 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM572 Yapısal Sistemlerin Lineer Olmayan Analizi / Nonlinear Structural Analysis 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM573 Yapı Sis. Hesabında Matris Yöntemleri / Matrix Methods in Str. Analysis 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM575 İleri Yapı Dinamiği / Advanced Dynamic of Structures 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM576 Yapısal Deprem Mühendisliği / Structural Earthquake Engineering 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM581 Betonarme Yapılarda Tasarım Yöntemleri / Design Methods in R.C. Structures 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM582 Prefabrike Yapıların Tasarımı / Design of Prefabricated Structures 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM583 Öngerilmeli Betonarme Yapılar / Prestressed Reinforced Concrete Structures 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM585 Çelik Endüstri Yapıları  / Industrial Steel Structures 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM586 İleri Çelik Yapılar / Advanced Steel Structures 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM587 Sünek Çelik Yapı Sistemlerinin Tasarımı /  Ductile Design of Steel Structures 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM521 Elastisite Teorisi / The Theory of Elasticity 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM522 Sonlu Elemanlar Yöntemi / Finite Element Methods 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM523 Plak Teorisi / Theory of Plates 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM524 Deneysel Mekanik / Experimental Mechanics 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM541 Malzemelerin Şekil Değiştirme Özellikleri / Deformation Properties of Materials  3 0 3 7,5 Tr AS  
INM542 Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri / Sustainable Construction Materials 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM543 Kompozit Malzemeler /  Composite Materials  3 0 3 7,5 Tr AS  
INM561 Deneysel Zemin Mekaniği / Experimental Soil Mechanics 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM562 Yeraltı Yapılarının Tasarımı / Design of Underground Structures 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM563 Zeminlerin İyileştirilmesi / Soil İmprovement 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM564 Zeminlerin Mühendislik Özellikleri / Engineering Properties of  Soils 3 0 3 7,5 Tr AS  
INM565 Zemin Dinamiği / Soil Dynamics 3 0 3 7,5 Tr AS  Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi