Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Genel Tanıtımı

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans öğretim programı, yazılım ve donanım sistemleri tasarımı ve geliştirmede mühendislik ilkelerini ve metodlarını uygularken disiplinler arası yenilikçi proje odaklı eğitime önem vermektedir. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans öğretiminde Teorik Bilgisayar Bilimleri,Yazılım mimarileri ve teknikleri, İleri Algoritma Teknikleri, Modern Bilgisayar Mimarileri, Bilgisayar Ağları Tasarım ve analizi,Bilgisayar Güvenliği, Proje Yönetimi, Veri madenciliği Teknikleri, Zeki Sistemler, Akıllı Sistemler gibi pek çok konuyu içeren dersler vardır. Modern mühendislik geliştirme ve araştırmaları yapan şirketlerde ve kurumlarda takım çalışmasına, sözlü ve yazılı iletişim becerilerine önem verilmesi nedeniyle müfradatımızda öğrencilerimize bu beceri ve bilgiler  kazandırılır. 

Proje odaklı öğretimimizde, öğrenciler her ders de bireysel ya da takım halinde yenilikci projeler yapar. Ders Müfredatımız,  öğrencileri Doktora eğitimi yapmaya da hazırlarken, yapılan projeler ile iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun çözüm sunan ürünler ortaya koyulur.

Ders programında en az toplam 60 AKTS, 7 adet ders ve 1 seminer dersi almak zorunludur. Dersleri başarıyla tamamlayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli 60 AKTS tutarında Yüksek Lisans Bitirme Tezi yapmak zorundadır. Yüksek Lisans programı toplam 120 AKTS’den oluşur.

Sizleri, Yüksek Lisans  eğitimimizde birlikte yenilikçi projeler yapmaya davet ediyoruz.

 

Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yılmaz Çamurcu
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi